ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ