Σύνδεσμοι Webex

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους “Webex” για εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία.
LINK-WEBEX-2023-2024.pdf