Γενικά

Τρίτη χρονιά λειτουργίας Δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Το σχολικό έτος 2024-2025 συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η λειτουργία των Επαγγελματικών
Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) Περάματος με έδρα στο Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Περάματος και Σύρου
με έδρα στο ναυπηγείο Νεώριο Σύρου.

Τρίτη-χρονιά-λειτουργίας-Δημόσιων-Επαγγελματικών-Σχολών-Κατάρτισης.pdf