Γενικά Δράσεις Κοινωνικές

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, τα τμήματα της Β΄τάξης ( το Β1 και το  Β2 στις 9.00-9.50 και το Β3 και το Β4 στις 10.00-10.50 ) θα παρακολουθήσουν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα την Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά ενημερωτική επιστολή για το πρόγραμμα καθώς και το έντυπο συγκατάθεσης (από τους γονείς – κηδεμόνες) συμμετοχής των παιδιών στο πρόγραμμα, το οποίο θα μοιραστεί στους μαθητές σε έντυπη μορφή.

ΕΝΤΥΠΟ-Α-ΥΥ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-2023.docx

ΕΝΤΥΠΟ-Β-ΥΥ_ΕΝΤΥΠΟ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-2023.doc