Γενικά Κοινωνικές

Δράση: “Εφηβεία και Γονείς”

Το 1ο Λύκειο ολοκλήρωσε με επιτυχία την εισήγηση με θέμα: ” Εφηβεία και γονείς “, την Τετάρτη 01/11/2023 , με τη συνδρομή της Παιδαγωγού Συμβουλευτικής κ. Μπιλανάκη Ελευθερίας.

Ευχαριστούμε τους γονείς και κηδεμόνες που παρέστησαν στην εκδήλωση και αποβαίνουν αρωγοί σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών της καθημερινότητας στη σχολική ζωή.

Μπορεί να είναι doodle κείμενο που λέει "Πατρικός ρόλος πατέρας, έχει τις διαστάσεις: του γεννήτορα •του τροφού τροφού του παιδαγωγού του εγγυητή των κανόνων Ηαπώλεια του πατέρα του, <<το μεγαλύτερο άντρα, γεγονός που μπορείνα συμβεί στη ζωή ίδιο. κατά Freud, 30 2+5 Hogarth 1905) Three Equire ΕλευθερίαΜπλανάκη Ελευθερία Μπιλανάκη Theorr Sexalitt E. 1953."