Ερευνητικές Εργασίες 2013-2014, Α Τετράμηνο

Ερευνητικές Εργασίες 2013-2014, Α'  Τετράμηνο

(Σύντομα περισσότερα)

Τμήμα Ερευνητικής Εργασίας (Project)

Θέμα που επιλέχθηκε και

...

Διδάσκων

 

 

Α1

Εθισμός.

Ομάδα 1

Ομάδα 2

...

Κωνσταντακοπούλου Αθανασία.

 

 

Α2

Ο κόσμος του μάρκετιγκ και της διαφήμισης.

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

...

Αντωνάτος Φανούριος.

 

 

Α3

Μουσική.

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

...

Νάστος Ζήκος

 

 

Α4

 

Αθλητισμός

Ομάδα 1

...

Χαρατσάρη Ευγενία

 

 

Β_ΤΜ1

Ταινίες κινηματογράφου

...

Αναγνωστάκη Ακριβή

 

 

Β_ΤΜ2

Σύμβολα και συμβολισμοί

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

...

Γεωργιάδη Χρυσαυγή

 

 

Β_ΤΜ3

Ψυχαγωγία

Ομάδα 1

...

Χαρατσάρη Ευγενία

 

 

Β_ΤΜ4

Κινούμενα σχέδια

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

...

Κωνσταντακοπούλου Αθανασία.

 

 

Β_ΤΜ5

Ναρκωτικές ουσίες

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

?

Λαμπούσης Τρύφων