Τρίτη Λυκείου

  • Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου
  • Αγγλικά
  • Λογοτεχνία κατεύθυνσης

    Περισσότερες παρουσιάσεις, ασκήσεις και οπτικοποιήσεις έργων των συγγραφέων, όπως: Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ, Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ, ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ,   Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ, ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ  και άλλοι

    στην ενότητα -ηλεκτρονικό μάθημα της κ. Μπιλανάκη: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ