Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α, Β, Γ , Εισαγωγή σε ΑΕΙ κτλ, από το 2015-2016.

Θέματα: Προαγωγής και Απόλυσης μαθητών, Διδασκόμενα Μαθήματα, Εισαγωγή σε ΑΕΙ από το Σχολικό έτος 2015-2016 κτλ, μετά την ψήφιση του Νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄),

και του Προεδρικού Διατάγματος 46/2016 (ΦΕΚ 74 τ.Α΄/22-04-2016)

 ========

Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Διδακτικό έτος 2015-2016 για όλες τις Τάξεις Γενικού Λυκείου: (Τελευταία ενημέρωση 05-05-2016):

Δείτε σχετική ενημέρωση ως παρουσίαση   

                       ή

Δείτε σχετική ενημέρωση ως αρχείο (.pdf)
     (Για καλύτερη εμφάνιση: μεγένθυση σε 75%)

 

========

Δείτε την Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Φ.253/ 85476/Α5/28-05-2015, όπως δημοσιεύτηκε στο

 

ΦΕΚ 955 τΒ΄/2015
"
Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων".

========

Δείτε σε συνοπτικό πίνακα τα μαθήματα που εξετάζονται Πανελλαδικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο και τα μαθήματα με συντελεστές αυξημένης βαρύτητας, σε μορφή αρχείου .xls εδώ.

ή σε μορφή αρχείου .pdf εδώ (για καλύτερη προβολή 75%)

========

Παρατήρηση: Για την αξιολόγηση των μαθητών όλων των τάξεων Γενικού Λυκείου λαμβάνεται υπόψη ότι:
α) τα θέματα των Προαγωγικών/Απολυτηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα (τους διδάσκοντες) το μάθημα.
β) ο γενικός μέσος όρος προαγωγής των μαθητών είναι εννέα και
πέντε δέκατα (9,5).

γ) Το μάθημα Φυσική Αγωγή δεν λαμβάνεται υπόψη για την Προαγωγή - Απόλυση των μαθητών.

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης που επιθυμούν εξετάζονται Πανελλαδικά για Εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ κτλ.